SES Dersim kongresi yapıldı, sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sağlıkta dönüşüm programını eleştiren SES Dersim Şube Eş Başkanı Kahraman Yürük, “Ekonomik ve özlük hakları aşınan hatta, açlık ve yoksulluk sınırına dayanan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri artık tükenmişlik sınırında yaşamını sürdürmektedir” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Dersim Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu, salon bulunamadığı için Dikilitaş Restaurant’ta yapıldı. Dersim’deki sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, önce divan seçimi yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu, ardından konuşmalara geçildi.

“SAĞLIK VE HİZMET EMEKÇİLERİ ARTIK TÜKENMİŞLİK SINIRINDA”

Divan oluşturulduktan sonra SES Dersim Şube Eş Başkanı Kahraman Yürük bir konuşma yaptı.

Siyasi kriz, gözaltılar, tutuklamalar, sürgünler, ihraçlar ile geçen bir süreci hep birlikte yaşadıklarını belirten Yürük, “Türkiye’nin içinde bulunduğu rejim krizi toplumun tüm kesimlerini etkilemiş durumda. Açlığa mahkum edilen halk, kamuda esnek ve kuralsız çalışmanın hayata geçirilmesi, dinselleşme yoluyla laikliğin yok edilmeye çalışılması ve uygulanan neoliberal ekonomik programlar içinde çıkılmaz bir ortam yaratmıştır” dedi.

Toplumsal muhalefetin ve sağlık emekçilerinin 30 yıllık mücadelesi ve direncine rağmen sağlık alanında kar amaçlı piyasacı, özelleştirmeci politikalarla, sağlık hakkının tamamen yok edildiğini ifade eden Yürük, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları her geçen yıl giderek artan bir erozyonla gerilemiştir. Ekonomik ve özlük hakları aşınan hatta, açlık ve yoksulluk sınırına dayanan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri artık tükenmişlik sınırında yaşamını sürdürmektedir” diye konuştu.

“SAĞLIKTA ŞİDDET GÜNLÜK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLDU”

Yirmibir yıldır uygulanan ‘Sağlık Reformu’ sonrasında ‘Sağlıkta Şiddet’in artık günlük yaşamlarının bir parçası olduğunu söyleyen Yürük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık kurumlarının her bir alanı şiddet mekanına dönüştü. Her gün saldırıya uğruyor, darp ediliyor, yaralanıyor, öldürülüyoruz. İşyerlerimiz güvenli değil, çalışırken endişeliyiz. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri artık yeter demektedir. Sağlık emekçileri tükenmişlik yaşamakta, görevden ayrılmakta, kendisini ve mesleğini değersiz görmekte, yalnızlaştırılmakta ve ötekileştirilmekte, ne acıdır ki hayatlarına bile son verebilmektedirler. Yaptığımız iş çok ağır ve tehlikelidir. Sağlık iş kolunun ağır ve tehlikeli iş kolu olarak kabul edilmesi elzemdir.”

“BASKI, MOBİNG VE SÜRGÜNLERE MARUZ KALIYORUZ”

Devam eden FEDAŞ elektrik işçileri direnişinin kendilerine sınıfın gücünü hatırlattığını ve verdikleri örgütlü mücadeleyle herkese örnek olduklarını belirterek konuşmasına başlayan SES Dersim Şube Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Kurban ise, “Bizler Aile ve Sosyal Hizmet Çalışanları olarak bir yıla yakın bir süredir sistematik bir şekilde baskı mobing ve sürgünlere maruz kalıyoruz. Ancak sesimizi kendi üyelerimize bile duyurmakta zorlanıyoruz. Çokça basın açıklaması gerçekleştirdik. TOMA’larla, polislerle yasaklandı. Kapı önüne yığılan TOMA’lar ve polislerle gözdağı verilmeye çalışıldı. Bu durum maalesef bir süre sonra korkuyu büyütmek ve eyleme katılanları yalnızlaştırıp il müdürü ve tayfası tarafından daha fazla hedef haline getirtmek dışında tek bir kazanım sağlamadı bize” dedi.

Genel Kurul’un sonunda yapılan seçimle yeni yönetim oluşturuldu. SES Dersim Şubesi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Serap Kahraman, Kahraman Yürük, Sevgi Erol, Türkan Top, Yoldaş Altaş, Meral Günbenat Şimşek ve Hıdır Kortik.

PİRHA-Eyüp HANOĞLU/DERSİM

Sohbeti Aç
Sizi Dinliyoruz
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?